spiselige-blomster-7

Den sterkeste og klart fineste etter min mening, er “Mårbacka pelargonia”.