fuglekasser

Fugler legger ikke egg i gamle reir, og dersom kassene ikke tømmes, blir de etterhvert fulle.