fuglekasse-fluesnapper2

Denne kassen er for grå fluesnapper. I følge Naturvern.com foretrekker følgende fuglearter slike fuglekasser: Svartrødstjert, Rødstjert, Linerle, Gråfluesnapper, Rødstrupe og Gjerdesmett.