The AVIATION

Like greit å venne seg til bakkekontakt med det samme når flyene står på bakken, men fiollikøren i denne cocktailen sørger for at du blir tatt med opp i skyene i alle fall for helgen. «The aviation» blir nå og da omtalt som en glemt cocktail, men ikke så lenge den er nedskrevet i den … Continue reading The AVIATION