dykking

Dykking fra en “long tail” er også en fin erfaring selv om sikten under vann akkurat dette stedet var dårlig.