Hekketid

Hver tredje fugleart i Norge er truet av omfattende tilbakegang eller lave bestander. For noen arter er nedgangen betydelig.

Hva årsaken til tilbakegangen er? I hovedsak at du og jeg ødelegger miljøet fuglene lever i slik at det blir vanskeligere for fuglene å finne nok gode hekkeplasser og tilstrekkelig med mat til ungene deres. I tillegg er forstyrrelser og tankeløshet en ekstra belastning (kilde: Norsk Ornitologisk forening).

Hva du kan gjøre? Mye!

Ikke forstyrr fuglene i hekketiden:

  • Pass på hunden din og katten, la både svalereir og måkeegg få være i fred.
  • Noen fugler som for eksempel måker og terner, forsøker å skremme deg vekk ved å stupe ned mot deg. Det er en stresset situasjon for fuglene som forsøker å beskytte eggene eller små unger som venter på mat. Trekk deg tilbake.
  • Noen viser hensyn: en bensinstasjon vest for Mandal ble rikskjendiser etter at et låvesvalepar la reiret i stasjonens vaskehall og betjeningen stengte fasilitetene til svaleungene trygt hadde forlatt redet.

Meld fra dersom du ser miljøkriminalitet eller klare lovbrudd:

  • Og ikke vær redd for å si ifra direkte til eventuelle personer som utfører klare lovbrudd.

Ikke fell trær i hekketiden:

  • Fugleegg og unger kan bli skadet eller drept. Trefelling kan du gjøre resten av året.

Sørg for gode fuglekasser på trygge steder:

  • Lag fuglekassene selv eller kjøp solide fuglekasser. Interiørbutikk-fuglekasser fungerer sjelden til noe annet enn pynt og dill, og faller gjerne fra hverandre etter noen måneder med høst og vinter.
  • Gode fuglekasser som tåler en støyt kan du for eksempel kjøpe fra Natur og fritid eller Vivara. Selv om fuglekassene du har er solide, bør du alltid gå over dem før neste sesong for å sikre at taket sitter, at opphenget er godt nok etc. Det er veldig trist å oppdage en kasse med reir i som har falt ned på bakken.
  • Husk at du må tømme fuglekassene for gamle reir. Fugler legger aldri egg i gamle reir, fuglene bygger et nytt reir oppå eventuelle gamle reir. Dersom du ikke tømmer kassen, blir den etter hvert full. Det beste tidspunktet for tømming er februar-mars. Da er det fortsatt kaldt ute slik at fugleloppene er døde (fuglelopper er ufarlige, men kjedelige siden du i en periode over noen uker blir stukket og dette fører til kløe). Meisene er tidlig ute med å hekke, og kjøttmeisen legger ofte egg i siste halvdel av april. Da er det viktig at de ikke blir forstyrret i kassen sin.
  • Norsk Ornitologisk forening har nå en kampanje for å bygge fuglekasser som et ledd i en stor nasjonal dugnad for å hjelpe fuglene, og spre naturglede, kunnskap og engasjement om fuglenes liv. I år har dugnaden spesielt fokus på kjøttmeis, stær og tjeld. Les mer her: Oppdrag fuglekasse.