Men only

English

Det er mulig norske kvinner blir fornærmet og føler seg tilbakesatt likestillingmessig, men; grilling er for menn. Jeg kan lage fantastisk mat innendørs og delikate desserter, men jeg har ingen interesse av eller behov for å stå i røyken fra en grill luktende av gass eller kull med et maskulint grillforkle og store grillredskaper. Jeg forventer at en mann kan grille. Så la meg få være kvinne og få slippe. Gutter og menn; denne er for dere.

Her er tre tips til perfekt spareribs (fra mannen min som lager verdens beste spareribs):

  1. Tid: Tid er den viktigste ingrediensen. Noen velger å steke spareribsen i 4-5 timer. Avhengig av tykkelsen, stekes den her i 4-5 timer på 80-90 graders varme – enten i ovnen eller aller helst i grillen med en smoker med litt fuktet røykeflis.
  2. Fuktighet: Det er viktig å holde spareribsen fuktig. Ha en bolle med vann i ovnen eller grillen slik at det kommer damp. Sørg også for å ha gode mengder av barbequesausen og pensle spareribsen én gang i timen. Snu ribsen innimellom slik at den stekes på de ulike sidene. For å få en god stekeskorpe heller du ikke saus over den siste timen.
  3. Cola: Cola er fantastisk i barbequesaus. Andre ingredienser man kanskje ikke tenker over, er eplesidereddik. Har du ikke eplecidereddik kan den erstattes av en annen god eddik. Det er viktig å ha en blanding av salt, søtt og sterkt med en touch av en syre som eddiker gjør. Chili, paprikakrydder og pepper er viktig. Du kan også leke med hvitløk og eventuelt hermetiske tomater.

Lykke til!

 

spareribs2

spareribs3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Men only

I may offend Norwegian women: however – I believe barbqueing is for men. I can cook amazing food and make delicious desserts, but I have no interest in standing in front of a smoker smelling gas or coal with a masculine barbecue apron and large barbecue utensils. I expect that a man can handle the grill. So allow me to be a lady and let me spared.

Boys and men; this is for you. Here are three tips to the most delicious and tender spareribs (from my man who makes the world’s best spareribs).

  1. Time: Time is the main ingredient. Some choose to barbeque the ribs for 4-5 hours. Depending on the thickness of the ribs, we barbeque it for 10-12 hours  at 80-90 degrees – either in the oven or preferably in a smoker.
  2. Moist: It is important to keep the ribs moist. Place a bowl of water in the oven in order to create damp.  Also be sure to have a good amount of barbeque sauce and glaze the the ribs once every hour.
  3. Coca Cola: Coca Cola is fantastic when used in barbeque sauce. Other ingredients you may not think about, is apple cider vinegar. If you dont have apple cider vinegar it can be replaced by another good vinegar. It is important to have tasted of salt, sweet and hot with a touch of a acid that vinegars give. Chili, paprika and pepper are important. Garlic and canned tomatoes can also be used.

Good luck!