Colour me beautiful

I det gamle Mesopotamia brukte kvinnene knuste biller for å få røde lepper. 

Da jeg oppdaget denne billen i hagen på torpet, skjønte jeg hvorfor de tidligere brukte biller i make-up.

 

Beautuful to me, this little bug.
Beautiful little bug.