Frihet til å velge / Freedom to choose

English

Hvorfor skal dagligvarebutikkene få bestemme hvilke urter du skal spise? Lei av kun å få tak i de tradisjonelle urtene som basilikum, koriander, rosmarin og organo, googlet jeg nettet etter frø fra tradisjonelle nordiske krydderurter. Jeg satt tilbake med cirka ti urter jeg aldri hadde hørt navnet på før – eller desto viktigere: som jeg aldri før hadde smakt! Alexanderloka, Balsamblad, Pimpinell, Fjellkvänne og Vinterkyndel er bare et lite utvalg. Nå har vi et eget krydderurtland i torphagen hvor vi i tillegg til å ha de tradisjonelle krydderurtene, har gode og tradisjonsrike nordiske krydderurter.

Dersom du planlegger å anlegge et krydderurtland, er det lurt alltid å forså i krukker og vente til krydderurten er blitt stor og sterk før du planter den ut i landet. Hvis du sår direkte i krydderurtelandet kan det være vanskelig å se forskjell på hva som er spirer fra dine nysådde urter og hva som er ugress. I dette krydderlandet har vi kun flerårige urter. Basilikum og koriander er ettårige og egner seg uansett sjelden i et felles krydderurtland, og disse har jeg derfor i egne krukker.

Når høsten kommer, bør du huske på å plukke små buketter av alle krydderurtene (Bouquet garni) og tørke disse. Urter som egner seg til tørking er i hovedsak oregano, timian, salvie, dill og rosmarin. Du kan tørke dem enten ved lufttørking eller i ovnen på svak varme med ovnsdøren på gløtt. Da kan duften av dem gi deg en bitteliten følelse av sommer selv i det mørkeste vinterhalvåret.

 

spinat_krydderland
En flerårig spinatbusk har også fått plass i krydderlandet. Flerårig = mindre arbeid.
krydderland
Jeg liker selvfølgelig smaken av de klassiske urtene, men jeg misliker å ikke selv kunne velge akkurat det jeg vil ha. I stedet for å ha en basilikumtype, har jeg nå tre ulike sorter.

krydderland1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Freedom to choose

Why should the grocery stores get to decide which herbs you should eat? Tired of just getting hold of the traditional herbs such as basil, cilantro, rosemary and organo, I googled seeds from traditional Nordic herbs. I bought about ten herbs that I never had heard of before – or even more important, that I never had tasted before! Alexanderloka, Balsamleaf, Pimpinella, Fjellkvanne and Vinterkyndel to mention a few. Now we have a separate herbgarden in the cottage garden. In addition to the traditional herbs, we have a selection of the old Nordic herbs.

If you are planning to have your own herbgarden, ideally the herbs should be grown in a sunny, sheltered location. I think it`s best to sow the herbs in own trays and plant them out at a later date when the herbs are healthy and strong. If you sow directly, it could be difficult to distinguish between seedlings and weed.

When it`s autumn, you should remember to pick small bouquets of the herbs (Bouquet garni) and dry them. Herbs that are suitable for drying are mainly oregano, thyme, sage, dill and rosemary. You can dry them either by airdrying or in the oven at low heat. The scent of the herbs will give you a wonderful and tiny smell and taste of summer even in the darkest winter.