Grand Danois

Vekstfremmende

I veksthuset på torpet er det fem ting vi ikke klarer oss uten.

 

Bast
1. Pen oppbindingstråd: som for eksempel denne basttråden fra Nelson Garden.

 

vermucelite jordforbedringsmateriale
2. Vermiculite: – naturlig og miljøvennlig vulkansk jordforbedringsmateriale. Fint å bruke til å strø over potter med nysådde frø fordi vermiculite holder på fuktigheten i jorden. Det kan også blandes i jorden.

 

veksthus_fat
3. Diverse dype fat: som er en redning for at småplanter i små krukker ikke tørker ut dersom vi er borte over lengre tid. I disse som er fra Mestergrønn kan vi helle mye vann direkte i fatet.

 

Næring til planter
4. Næring: aller helst økologisk. Alle planter i krukker trenger mye næring og spesielt tomatplanter.

 

Grand Danois
5. Gaius: En søt og trofast gartner som hjelper oss med å bære hageredskapene.