alt=torp i Sverige

Blålys

Vår, sommer, høst og vinter. Torpet i Värmland brukes flittig hele året, selv om vår og sommer er en klar favoritt. Nå har torpet fått nye vinduer fra Allmoge Snickerier. Torpet er fra cirka 1910, og de gamle vinduene var fra 50-tallet.

Tradisjonen med torp i Sverige stammer tilbake fra 1680-tallet da Karl XI omorganiserte den svenske krigsmakten. De svenske gårdene ble inndelt i grupper, som hver og en sørget for å holde soldater med utstyr, lønn, dyrkbar mark og et torp – det såkalte soldattorpet. Soldatene ble lovet god og dyrkbar mark, i virkeligheten var det ofte den skrinneste jorden soldatene fikk tildelt. Det var ofte storfamilier som bodde på svært få kvadratmeter, og livet var tøft. Om soldaten døde, ble livet ekstra tøft for enkene som fikk kort frist på å finne seg et nytt sted å bo. I begynnelsen hadde torpet vårt kun én etasje, og her bodde det en familie på ti personer på 40 kvadratmeter.

Historien til torpet fører til at vi føler et behov for å ta vare på det. Respektere det. Vedlikeholde det. Få hagen til å skinne. Med de nye vinduene er i alle fall torpet sikret for nye 70 år for alle oss som skal nyte livet der.

Slik så de gamle vinduene ut.
Slik så de gamle vinduene ut.

 

Og slik ser den nye omrammingen ut. Detaljene kalles "snickarglädje".
Og slik ser de nye vinduene ut. Detaljene i omrammingen kalles “snickarglädje”.
Den blå romben gir et ordentlig fint skinn både innenfra og utenfra.
Den blå romben gir et ordentlig fint skinn både innenfra og utenfra.
Komplett idyll, synes vi.
Den komplette idyll, synes vi.

 

 

é