I alle ting kjærlighet

I dag er det fastelaven. Fastelaven dreier seg om mer enn kremfylte boller. Husker du fastelavensriset? Da jeg var barn, solgte Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) fastelavensriset på døren der vi bodde. Det var en tradisjon å kjøpe det, akkurat som maiblomsten man festet på bilen.

Kanskje ler du av fastelavensriset i dag. Det er enkelt. Ikke slående vakkert. Men svært inntektsbringende for de svake i samfunnet.

Fredrikke Marie Qvam grunnla stiftelsen i 1896. I 1890 hadde Norge litt over 2 millioner innbyggere. I forbindelse med unionsoppløsningen med Sverige samlet Fredrikke inn 300.000 underskrifter til støtte for unionsopppløsningen – tilsvarende cirka 15 % av Norges befolkning i en verden uten internett og sosiale medier som hjelpemiddel. Initiativet ble viktig for kvinnenes kamp for stemmerett.

NKS har cirka 50 000 medlemmer tilknyttet mer enn 700 lokalforeninger. Opplagstallet for medlemsbladet “Fredrikke” er større enn en stor norsk lokalavis. Norske Kvinners sanitetsforening er en av Norges største frivillige organisasjoner som arbeider for å skape et trygt og inkluderende samfunn. Inntektene fra salget av fastelavnsris går blant annet til arbeidet med å initiere og finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter som tetter kunnskapshull om kvinners helse og livsvilkår. Millardverdier er overført til samfunnet gjennom sanitetskvinnenes frivillige innsats.  6-10 millioner kroner i årlige bevilgninger til forsknings- og utviklingsprosjekter.

I de små ting frihet. I de store ting enighet. I alle ting kjærlighet. Det er NKS sitt motto. Det er kanskje på tide å gi litt annerkjennelse for samfunnsinnsatsen, og si ja takk neste gang sanitetskvinnene kommer på døren.

Kilde: Sanitetskvinnene.no

Foto: Riksarkivet Flickr.

Tittel
Sanitetssøstre. Foto: Riksarkivet, Flickr.
Salget av 40 000 fastelavensris kan finasniere et 4-årig doktorgrads
I følge sanitetskvinnene.no, kan salget av 40 000 fastelavensris finansiere et 3-årig doktorgradsløp.